عکس گرفتن روزهای گرم دستگاه امکانات بازار

عکس گرفتن: روزهای گرم دستگاه امکانات بازار انواع وبگردی قیمت پنکه فصل تابستان

گت بلاگز اخبار اجتماعی لغو محکومیت مرتضوی در بخشی از اتهامات تأمین اجتماعی

سعید مرتضوی در بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی که به شش ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و رد مال محکوم شده است بود، تبرئه شد. 

لغو محکومیت مرتضوی در بخشی از اتهامات تأمین اجتماعی

لغو محکومیت مرتضوی در بخشی از اتهامات تأمین اجتماعی

عبارات مهم : دادگاه

سعید مرتضوی در بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی که به شش ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و رد مال محکوم شده است بود، تبرئه شد.

مجتبی نظری وکیل شرکت تأمین اجتماعی با اعلام این خبر به تسنیم گفت که شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرده است.

لغو محکومیت مرتضوی در بخشی از اتهامات تأمین اجتماعی

به گزارش تسنیم، مرتضوی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی کشکولی، از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به شش ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود 46 میلیون تومان هست، به رد مال محکوم شده است بود.

واژه های کلیدی: دادگاه | استان تهران | سعید مرتضوی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz