عکس گرفتن روزهای گرم دستگاه امکانات بازار

عکس گرفتن: روزهای گرم دستگاه امکانات بازار انواع وبگردی قیمت پنکه فصل تابستان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بررسی حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی ایرانی در ترکیه در رابطه با پرونده رضا ضراب

نایب مدیر اتاق بازرگانی ارومیه گفت: با مطرح شدن مجدد پرونده رضا ضراب و دادخواستى که علیه معاون مدیر عامل هالک بانک ترکیه تشکیل شده است هست، ترکیه دوباره حساب با

بررسی حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی ایرانی در ترکیه در رابطه با پرونده رضا ضراب

بررسی حساب های بانکی فعالان اقتصادی ایرانی در ترکیه در رابطه با پرونده رضا ضراب

عبارات مهم : ترکیه

نایب مدیر اتاق بازرگانی ارومیه گفت: با مطرح شدن مجدد پرونده رضا ضراب و دادخواستى که علیه معاون مدیر عامل هالک بانک ترکیه تشکیل شده است هست، ترکیه دوباره حساب بانکی اشخاص ایرانى که موجودی بالایى دارند یا تراکنش بانکی ارزش زیاد است را بررسى مى کند.

علی دیلمقانیان، در گفت وگو با ایلنا با اشاره به بررسی پرونده رضا ضراب در آمریکا گفت: در حال حاضر بااهمیت ترین مناسبت خبری در ترکیه دادگاه رضا ضراب در آمریکا است و تقریبا تمام رسانه های این کشور و فعالان سیاسى و اقتصادى ترکیه به این عنوان مى پردازند.

بررسی حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی ایرانی در ترکیه در رابطه با پرونده رضا ضراب

وی ادامه داد: چند سال پیش که تحریم های اقتصادی کشور عزیزمان ایران شدت زیادی داشت، حساب افراد ایرانی که در ترکیه فعالیت اقتصادی داشتند و موجودى حساب بانکی یا تراکنشى اوج داشتند بررسى مى شد.

دیلمقانیان تصریح کرد: اکنون با مطرح شدن مجدد پرونده رضا ضراب و دادخواستى که علیه معاون مدیر عامل هالک بانک ترکیه تشکیل شده است هست، ترکیه دوباره حساب بانکی اشخاص ایرانى که موجودی بالایى دارند یا تراکنش بانکی ارزش زیاد است را بررسى مى کند.

نایب مدیر اتاق بازرگانی ارومیه گفت: با مطرح شدن مجدد پرونده رضا ضراب و دادخواستى که علیه معاون مدیر عامل هالک بانک ترکیه تشکیل شده است هست، ترکیه دوباره حساب با

وی گفت: با توجه به اینکه در این پرونده اسامى مقامات بلند پایه ترکیه مطرح است وسواس بیشترى در بررسی ها اعمال شده است است.

واژه های کلیدی: ترکیه | پرونده | ایرانی | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz